kowalewo.online

Skontaktuj się z nami

Kowalewo Pomorskie

...

Gmina Kowalewo Pomorskie leży na północ od doliny Drwęcy i znajduje się w makroregionie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Jest doskonale skomunikowana, będąc węzłem drogowym, gdzie krzyżują się droga krajowa prowadząca w kierunku Warmii i Mazur oraz droga regionalna Orzechowo - Golub-Dobrzyń. Przez Kowalewo Pomorskie przebiega także dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa o znaczeniu państwowym, łącząca Toruń z Iławą.

Gmina Kowalewo Pomorskie zajmuje powierzchnię 141 km kw. i jest położona przy trasie turystycznej w kierunku Warmii i Mazur, zaledwie 26 km od Torunia. Posiada dogodne połączenia komunikacyjne, zarówno drogowe, jak i kolejowe.

Miasto Kowalewo Pomorskie pełni rolę lokalnego ośrodka handlu i usług, nie posiadając większych zakładów przemysłowych. Istniejące firmy reprezentują głównie przemysł odzieżowy, drobne zakłady przemysłu chemicznego i paliwowego, oraz spółdzielczość pracy.

Gmina Kowalewo Pomorskie zapewnia swoim mieszkańcom dobrze zorganizowaną infrastrukturę komunalną, włączając pełną sieć wodociągową, oczyszczalnię ścieków, rozbudowywaną kanalizację ściekową, sieć gazową oraz automatyczną centralę telefoniczną o pojemności tysiąca numerów.

W przeważającej części nizinne tereny gminy są użytkowane rolniczo, a okolice Kowalewa Pomorskiego słyną z wysokiej produkcji rolniczej. Rozwija się również ruch tworzenia gospodarstw ekologicznych, dlatego gospodarze gminy są zainteresowani powstawaniem zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i kierują taką ofertę do potencjalnych inwestorów.

Na terenie miasta i gminy znajduje się wiele ciekawych obiektów zabytkowych, takich jak fragmenty miejskich murów obronnych z wieżą narożną pochodzącą z XIV wieku, kościoły parafialne z XIII i XIV wieku w Kowalewie Pomorskim, Srebrnikach, Chełmoniu oraz Pluskowęsach, czy też zespół pałacowo-parkowy w Piątkowie.