kowalewo.online

Skontaktuj się z nami

Dziecko w sieci komputerowo informatycznej

...

Zapraszamy na zebranie szkoleniowe, które odbędzie się 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 17:00 w Miejskim Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Tematem spotkania będzie "Dziecko w sieci komputerowo informatycznej". Zebranie będzie zarządzane przez naukowców z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu Dobrzyniu, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Podczas ustalania wskazówek dotyczących zagadnień związanych z tym zagadnieniem, takie jak ochrona prywatności, cyberprzemoc, podłączenie od komputera, a także zastosowanie dodatku z szybkościami najlepszymi z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Zebranie szkoleniowe jest otwarte dla wszystkich dzieci, w tym dla opiekunów, opiekunów, nauczycieli oraz innych profesjonalnych dzieci.

Szczególnie dołączone do tego etapu posiedzenia, które pomagają w uzyskaniu cennych informacji oraz w zakresie ochrony dzieci w sieci komputerowo-technologicznej.