kowalewo.online

Skontaktuj się z nami

21 kwietnia mamy szansę dokonać wyboru - Karolina Kowalska, nasza kandydatka na urząd Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

...

W obliczu zbliżającej się drugiej tury wyborów lokalnych, stojącej przed nami nie tylko jako szansy, ale i obowiązku wyborczego, niezwykle istotne staje się poparcie i jedność naszej społeczności. Z radością informuję, że Karolina Kowalska, kandydatka na urząd Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

Inni kandydaci pomimo że walczyli o to samo stanowisko, po pierwszej turze wyborów zdecydowali się wesprzeć kandydaturę Karoliny Kowalskiej, co jest świadectwem jej kompetencji i wizji rozwoju naszej społeczności. Poparcie to podkreśla, że ponad podziałami partyjnymi, najważniejsze są dobro miasta i jego mieszkańców oraz realizacja projektów, które odpowiadają na lokalne potrzeby.

Karolina Kowalska, reprezentująca Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, z wykształceniem wyższym rolniczym i doświadczeniem w pracy na rzecz społeczności, stanowi symbol jedności i zaangażowania w budowanie lepszego jutra dla Miasta Kowalewo Pomorskie.

Poparcie od mieszkańców nie jest tylko symbolicznym gestem, ale świadczy o gotowości do współpracy i wzajemnego wsparcia na rzecz miasta. Ich zaufanie do Karoliny, jako kandydatki, która najlepiej odzwierciedla potrzeby i oczekiwania mieszkańców, wzmacnia jej pozycję i podkreśla, że jej program wyborczy jest odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi nasza społeczność.

21 kwietnia mamy szansę dokonać wyboru, który będzie milowym krokiem w kierunku przyszłości, jakiej pragniemy dla naszego miasta i dla nas samych. Zagłosujmy na Karolinę Kowalską, kandydatkę wspieraną przez osoby, które samodzielnie dostrzegły w niej lidera zdolnego do realizacji zmian, które nasze miasto pragnie i potrzebuje. Razem, z Karoliną Kowalską na czele, możemy zmierzać ku przyszłości pełnej postępu, rozwoju i dobrobytu dla wszystkich mieszkańców Miasta Kowalewo Pomorskie.