kowalewo.online

Skontaktuj się z nami

Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15

...

Przygotowanie inwestycji o nazwie "Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15" jest obecnie w fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znane jako STEŚ-R. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie.

Celem tej inwestycji jest wyznaczenie nowej trasy dla odcinka drogi krajowej o parametrach klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego), poprawa przepustowości, podniesienie komfortu jazdy oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg, zwłaszcza poprzez całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. To z kolei wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie obecnie istniejącego odcinka trasy DK15.

Dodatkowo, w ramach inwestycji zostanie zrealizowana pełna obsługa komunikacyjna terenów przyległych, sprawny system odwodnienia dla projektowanego układu drogowego, wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenie drogowe oraz przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, która może kolidować z planowaną inwestycją.

więcej informacji