kowalewo.online

Skontaktuj się z nami

Budowa Obwodnicy Kowalewa Pomorskiego - Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Ruchu

...

W budowie obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej M15 naszym głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz ułatwienie tranzytu i lokalnego ruchu drogowego.

Jako mieszkańcy gminy Kowalewa Pomorskiego jesteśmy zdecydowanie za wariantem W1-1 (Oznaczonym kolorem zielonym). Uważamy, że jest to najkorzystniejsza opcja z perspektywy mieszkańców, ponieważ odciąża centrum miasta. Wariant ten przekierowuje ruch z drogi krajowej nr 5, drogi wojewódzkiej 554 w kierunku Chełmża oraz drogi powiatowej 1722 w kierunku Włocławka. Ruch z drogi wojewódzkiej 554, który jest obciążony głównie przez pojazdy ciężarowe, takie jak ciężarówki z cukrowni Nordzucker w Chełmży czy Zakładu Górniczego Dzwierzno, zostanie odciążony.

Ten wariant jest najbardziej korzystny, ponieważ z północnej strony miasta przejmie ruch pojazdów, a także uwzględnia projektowane rondo we Frydrychowie w wersji W1-1, co rozwiąże problem ruchu z Golubia-Dobrzyńska wzdłuż drogi DW554 oraz obszaru ekonomicznego Plastica Sp.z.o.o.

Ten projekt rozwiązuje problem ciężkiego tranzytu pojazdów ciężarowych przez centrum miasta Kowalewa Pomorskiego.

Niestety, dotychczasowe konsultacje społeczne, które miały miejsce do 7 lutego 2022 roku, skupiły się głównie na odrzuceniu wariantów W1.1, W1.2 i W2 przez grupy kilku rolników, którym zależało na uniknięciu wywłaszczenia i wywołaniu medialnego zamieszania. Jednakże problem wywłaszczeń i niezadowolenia mieszkańców występuje w przypadku wszystkich projektowanych wariantów. Musimy spojrzeć na większy obraz.

Tylko po zebraniu konsultacyjnym mieszkańców gminy Kowalewa Pomorskiego po 7 lutego 2022 roku zaczęliśmy rozumieć rzeczywisty problem i intencje niektórych mieszkańców przedstawiających konflikty w sprawie obwodnicy. Problemy rolników i argumenty mieszkańców miasta dotyczące zatłoczonych ulic stoją obecnie na równi.

Prawdziwą i realną argumentacją dotyczącą celowości budowy obwodnicy miasta Kowalewa Pomorskiego straciliśmy z oczu. To, że budowa wariantu W-1 czy W-2 może wpłynąć na dojazd karetki pogotowia czy dostęp do gospodarstw, a potem jest to prezentowane w mediach, można by przypisać każdemu wariantowi w zależności od tego, kto wygłasza te argumenty. Czy taka nagonka i medialne obroty mają sens w kontekście wyboru trasy obwodnicy?

Aktualnie, wybierając wariant trasy, koszty nie są najważniejszym kryterium. W każdym przypadku mieszkańcy proponują kolejne niezbędne zmiany, na przykład budowę wiaduktów na istniejących trasach komunikacyjnych (lokalnych drogach), które są bardzo potrzebne. Zaakceptowanie tych zmian ze strony projektanta czy inwestora może zmniejszyć opór lokalnej społeczności. Te zmiany wpłyną na końcową wartość wariantu i potwierdzą zmniejszenie kosztów projektu, co jest ważniejsze niż cena wyboru trasy obwodnicy.

Dla mieszkańców miasta i okolicznych wsi, codzienne funkcjonowanie, takie jak dojazd do szkół, przedszkoli, urzędu czy zakładów pracy, a także bezpieczeństwo naszych dzieci, zależy od komfortu przemieszczania się. Budując obwodnicę, kluczowym kryterium powinna być jej funkcjonalność i wydajność - jak najlepsze wyprowadzenie ruchu z centrum miasta. Jeśli tego nie uwzględnimy, to nie będzie to obwodnica Kowalewa, a jedynie przebudowa drogi DK 15 Toruń-Brodnica.

Koszty i trudności terenowe powinny być czynnikiem drugorzędnym. Podsumowując, wariant W1-1 obwodnicy jest najbardziej uzasadniony i przyczyni się do dobrobytu mieszkańców w przyszłości. Inwestycja w nasze miasto dzisiaj może przyciągnąć przyszłych inwestorów, którzy chcieliby zainwestować w nasze piękne, przyjazne i bezpieczne miasto.